Üldkoosolek ja uue juhatuse valimine

ÜLDKOOSOLEKU  KOKKUKUTSUMISE  TEADE

Lugupeetud Eesti Geoinformaatika Seltsi liige!

Eesti Geoinformaatika Seltsi juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 14. oktoobril 2016 kell 17:30 aastakonverentsi raames laeval Viktoria I. Üldkoosoleku päevakorras on  juhatuse tegevuse aruanne ja uute juhatuse liikmete määramine järgmiseks kaheks aastaks. Seltsi liikmed, kel pole võimalik osaleda, saavad volitada enda eest koosolekul hääletama teise seltsi liikme kas lihtkirjaliku volitusega või digitaalselt allkirjastatuna, viimane peaks laekuma juhatuse e-postkasti (estgis@estgis.ee) hiljemalt  13. oktoobril 2016 kell 17:00.

Volikiri