Kava

ESTGISi järjekorras neljas Suveülikool toimub 19.-20. august 2016 Mihkli Külalistemajas, Sepaküla külas, Läänemaal (http://www.mihkli.eu).

Teema: Merepidu – geoinformaatika avastamata aarded

Kava:

Reede, 19. august
9:45 Kogunemine Rohuküla sadamas
10:00 – 12.00 Tutvumine Veeteede Ameti avamere hüdrograafialaevaga Rohuküla sadamas
Tegevused jätkuvad Mihkli Külalistemajas:
12:00 Lõuna
13:00 Mudelid, seisuveekogud ja meri / Peeter Ennet, Keskkonnaagentuur
13:30 Mere ja siseveekogude integreeritud haldamise mudeli väljatöötamine / Erik Teinemaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskus
14:00 Navigatsioonikaardist GISini / Tõnis Siilanarusk, Veeteede Amet
14:30 Kohvipaus
15:00 Ruumiandmete kasutamine mereseires: satelliitpildid ja prognoosimudelid / Rivo Uiboupin, TTÜ Meresüsteemide instituut
15:30 Mereandmed PlanetOSis ja nende kasutamine API kaudu / Andres Luhamaa, PlanetOS
16:00 Merealade ruumilisest planeerimisest ruumiandmete infrastruktuurini / Maili Hirlak, Maa-amet
16:30 Vrakid arvutis – sonaripildist andmebaasini / Priit Lätti, Eesti Meremuuseum
17:00 Arutelu
18:00 Õhtusöök
19:00 Arutelu jätkub vabas vormis

Laupäev, 20. august
8:00 Hommikusöök
Maa ja mere piiril
9:00 Tolkuse paleolaguuni rekonstruktsioonid / Hando-Laur Habicht, Tartu Ülikool/Maa-amet
9:20 Paleorannajooned ja kiviaegne inimasustus / Merle Muru, Tartu Ülikool
9:40 Nüüdisrandade arengu uurimine muutuvate kliimatingimuste ja arenevate GIS vahendite taustal / Hannes Tõnisson, Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskus
10:10 Rannajoone kaardistamise erisustest ETAKis / Lea Pauts, Maa-amet
10:30 Välitöö rannas – Georadari kasutamine rannikute uurimisel / juhendab Hannes Tõnisson, TLU ökoloogia keskus
12:00 Lõuna
13:00 Lahkumine