2015

Eesti Geoinformaatika Seltsi aastakonverents „ESTGIS 2015” toimus  23.10.– 24.10.2015 Valgamaal Pühajärvel.