2012

Eesti Geoinformaatika Seltsi aastakonverents „ESTGIS 2012 –  Traditsioonid vs innovatsioon GIS-is” toimus  30.11.2012 – 01.12.2012 Strand  SPA ja Konverentsihotellis Pärnus.

Uusi mõtteid ja ideid Eesti GIS-i seltskonda tõid, lisaks meie endi suurepärastele geoinformaatikutele, konverentsi peaesinejad Soomest ja Norrast.

Soome Maamõõduameti kogemust topograafiliste andmete jagamisest avaandmetena tutvustab härra Antti Kosonen.

 

Euroopa Geostatistikute Foorumi (EFGS) president härra Vilni Verner Holst Bloch Norrast tutvustab EFGS-i tegevusi ja  Euroopa ülese harmoniseeritud geostatistika andmete hetkeseisu.

 

Härra Antti Jakobsson Eurogeographicsist räägib, kuidas selgitatakse Brüsselis ruumiandmete ja geoinfosüsteemide olulisust.

 

Härra Jaan Praks Aalto Ülikoolist ja Soome Kaugseire Ühingust heidab pilgu Soome Kaugseire maastikule.